Tuesday, October 31, 2006

Sonsuzluklar Arasındaki Farklar

Baglanti

Perl İle Kod HeykelTraşlığı

Her projeye Perl'ün eli bir kere değmelidir!

Ya da değecektir demek daha doğru... Kod heykeltraşlığı, yani birden fazla kaynak kod dosyası üzerinde yapılmış tekrar eden bir hatayı bulup değiştirmek, Perl'ün en güçlü özelliklerinden biridir. Bunu yapmak için Perl'ün düzenli ifadeler desteğini kullaniyoruz.

Düzenli ifadeler bir metin üzerinde "düzenli ifade dili" ile tarif edilmiş aranan bir metin parçasını bulup, yerine bir başkasını koyabilir. '*' karakteri, hepimizin işletim sistemi komut satırından bildiği bir düzenli ifade ibaresidir, ama düzenli ifadeler bundan çok daha çetrefilli olabilirler.

Ayrıca Perl, dil olarak, güçlü tipleme (stronly typing) kullanmaz, ve işte bu sebeple betikleme dilleri kategorisine girer. Yani, Perl programları içinde kullandığınız değişkenleri önceden tanımlamanıza gerek yoktur. Java, C, güçlü tipli dillerdir.

Değişken tanımlanmasına gerek bırakmayan diller çabuk ve kısa program yazmaya daha elverişlidir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir projede yapmamız gereken bir kaynak kod heykeltraşlığı için yazıldı. Bu projede, kalıcılık (persistence) eşlemede kullandıgımız XML dosyaları içinde, seri no (sequence) üreten SQL ibaresi, DB2 üzerinde çalışmamıştı... Eskiden kullanılan

...
<sql-text>select max(foo.col) from (select max(id)+1 as col from
TABLOISMI union select 1 as col) as foo
</sql-text>
...


şu halde değişecekti.

...
<sql-text>select (nextval for s_TABLOISMI from sysibm.sysdummy1 </sql-text>
...


Bu değişimi elle yapmak çok vaktimizi alacaktı. O yüzden şu Perl kodunu yazdık.


chdir ("/test/dizin/conf");

foreach $file(<*.xml>) {
print ".. " . $file . "\n";
open IN, $file;
open OUT, ">./degisen/$file";
while (<IN>) {
if (/select max\(foo\.col\) from \(select max\(id\)\+1 as col from (.*?) union select 1 as col\) as foo/) {
print OUT " select (nextval for s_$1 ) from sysibm.sysdummy1\n";
} else {
print OUT;
}
}

close OUT;
close IN;

}

print "Tamam. Dosyalar Degistirildi.";
Satır Satır Açıklama

1. satırda, işletim sisteminde olduğumuz dizini değiştiriyoruz (komut satırında cd yazmak ile aynıdır). Bundan sonraki Perl komutlarından dosya, ve dizin ile alakalı her işlem, içinde olduğumuz bu yeni dizini referans olarak alacaktır.

3. satırda, <*.xml> ifadesi ile bir Perl array geri geliyor.<> kullanımı, o an içinde bulunduğumuz dizine bakıp, tarife uyan dosya isimlerini toplamaya yarar. $file(..array..) ifadesi, bir array'ın elemanlarını teker teker ziyaret eder, ve sıradaki her elemanı $file içine alır. Böylece { } arasındaki kod, bu yeni $file'ı kullanarak işlemler yapabilir.

4. satırda ekrana bilgi olsun diye bazı mesajlar basıyoruz. print "xx" . "yy" kullanımındaki nokta ilginç olabilir; Perl, metinleri nokta karakterini kullanarak birleştirmektedir. Java'da bu + ile oluyordu.

5. sıradaki dosyayı işlemeye hazırlanıyoruz. Önce dosyayı okumaya açmamız lazım.

6. satır, başka hemen alt başka bir dizinde ama aynı isimde değişmiş haldeki dosya ismini yaratıyor. Bu yeni dosya, yazmaya açılmış.> karakteri, dosyaya silbaştan yazmak için kullanılır, eğer >> kullansa idik, dosyaya ekleme yapıyor olacaktık.

7. satırda okumaya açılan dosyanın tüm satırları üzerinde bir döngü başlattık. Ayrıca, burada kodda gözükmeyen bir bit yeniği var. while (<IN>) ifadesinde okunan satırın hangi değişkene gittiğini görmüyoruz değil mi? İşte Perl'ün kodlamayı hızlandırmak için yaptığı şeylerden biri: Bu 'görünmez' değişken $_ olarak bilinir. Döngü içerisinde okunan satıra $_ ile erişebiliriz.

8. satırda artık düzenli ifade kullanmanın vakti geldi. İfade içinde geri bölü işaretinin biraz bolca kullanılmış olduğu belki dikkatinizi çekmiştir. Bunun sebebi, bazen, düzenli ifade "diline" ait olan kelimelerin metin olarak kullanılma zorunluluğunda ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda, geri bölü işareti ile düzenli ifade motoruna "bu karakter, düzenli ifade komutu değil normak bir karakter" mesajı vermekteyiz.

Gene 8. satırda, (.*?) kullanımına dikkatinizi çekerim. Perl'de her düzenli ifade komutu, parantez içine alınabilir. Alındığı zaman, ve bu ifade metin parçası ile uyuştuğu zaman (matching), parantez içindeki uyan kısım, diğer Perl satırlarında düzenli ifade komut sırasına göre $1, $2, $3, .. ile erişilebilir. Örneğimizde sadece bir tane () kullanımı olduğuna göre, sadece $1 kullanarak uyan metin parcasına erişebiliriz.

8. satırda kullanılan düzenli ifadenin detayına inmek gerekirse, nokta '.' işareti düzenli ifade dilinde 'herhangi bir karakter demektir. Bu herhangi bir karakterden birçok kere (* işareti) görmek istiyoruz. Peki sondaki soru işareti ne için? Onun görevi şudur: Mesela "ali ali veli ali veli ali" içinde "ali (.*)\s" tarasak elimize ne sonuç gelir?

"ali veli " diyorsanız yanıldınız. Gelecek sonuç, "ali veli ali veli " olacaktır. Çünkü, olağan (default) olarak düzenli ifadeler açgözlü uyum yaparlar. Verdiğiniz ifadenin uyabileceği kadar çok kelimeyi toplarlar ve döndürürler. Soru işareti tokgözlü uyum yap demektir, yani "ali veli " sonucunu görmek istiyorsak, "ali (.*?)\s" düzenli ifadesini kullanmamız gerekirdi.

9. satırda, uyumun başarısı if() ile algılanmış olmalı ki, aradığımız kod parçasını bu satırda bulduğumuzu farzediyoruz. Ve hemen, print OUT ile, yazmak için açtığımız dosya içine değiştirdiğimiz SQL ibaresini atıyoruz. $1 kullanımını işte burada görmekteyiz. Yani yaptığımız, düzenli ifade ile tablo ismini okuduğumuz dosyadan çekip çıkarmak, ve bu tablo ismini, yeni bir SQL metninin içine koyarak yazılan dosyaya yazmaktır.

10. satır, uyum olmayan satırları algılamak içindir...

11. satırda, bu şekildeki "normal" satırlar için satırı aldığımız gibi aynen yazıyoruz. Peki ama, satır verisi nerede? Aah, gene o gizli değişken. PRINT OUT, $degisken yerine PRINT OUT kullanılırsa, Perl kullanılmayan değişkenin $_ olduğunu farzeder. Zaten daha önce IN'den okuduğumuz satır bu değişkende olduğuna göre, dosya satırını olduğu gibi yazmak için PRINT OUT ifadesi yeterlidir.

15. ve 16. satırlarda, sıradaki okunan ve yazılan dosya ile işimiz bitmiş, bu iki dosyayı da kapatıyoruz.

20. satırda, bütün dosyalar ile işimiz bitmiş, ve kapanış mesajı veriyoruz.

Bütün bunlardan sonra, işlem yaptığınız /test/dizin/conf dizinine giderek, bir altındaki degisen/ altdizinine bakın, dosyaların değişmiş halini burada göreceksiniz.

Perl İle Kod HeykelTraşlığı - 2

Bir önceki Perl ile kod heykeltıraşlığı yazımızda, kaynak kodunu satır satır işlemeyi öğrenmiştik.

Fakat Java gibi bir dilde çoğu zaman, "mantıki anlamda" bir satır, metin dosyası üzerinde birçok satıra dağılmış olabilir. Aşağıdaki gibi:

import com.sirket.paket.vs;

if (bilmemne)
soyle boyle;

soyle boyle;

if (filan)
soyle boyle oyle;

Bu dosya üzerinde, yapacağımız değişim şöyle olabilir: "sadece if komutunu içeren mantıki satırlar içinde bütün şöyle böyle ibarelerini, böyle şöyle yapalım". Bu gibi durumlarda, eğer tek satırlı işlem yapma tekniğini kullanıyorsak, if ve şöyle böyle kelimelerinin ayrı satırlarda olması sebebiyle, her ikisini de kapsayan bir düzenli ifade yazmamız mümkün olmayacaktı. Bu yüzden, Perl'ün çok satırlı işleme özelliğini kullanmamız gerekecek.

Hattâ daha da ileri giderek şu tavsiyede bulunacağız: Her türlü kaynak kod değiştirme projeniz için çok satırlı işlemi kullanın. En basit ve en zor şartları halledebildiği için olağan seçenek olarak çok satırlı işlem en iyisidir.

Nasıl

Bütün dosyayı aynı anda işleyebilmek için, dosyanın tümünü bir Perl değişkenine atamamız gerekiyor.

open GIRDI, "girdi.txt";

undef $/;
$_ = <GIRDI>;


Bu ifadeler ile işlenecek dosyayı açtık. undef $/; ifadesi, Perl'e çok satırlı işlem yapmasını söylüyor.

Şimdi, çıktı dosyasını açalım.

open CIKTI, ">cikti.txt";


Ve düzenli ifadeyi işletelim.

s/\;(.*?)if (.*?) soyle boyle(.*?)\;/\;$1if $2 boyle soyle$3\;/sg;


Bu düzenli ifade, hem bulma, hem değiştirme işlemini aynı anda yapıyor. İfadenin uyum kısmında en başta ve en sonda bulunan ; işaretine dikkatinizi çekerim. Bu karakterlerin kullanılış sebebi, satır sonu kavramı kalmadığı için (satır satır değil, tüm dosyayı bir kereden işliyoruz), yeni satır başı ve sonu için en uygun karakterin ; olmasıdır. Bu işlediğiniz dile göre değişik olabilir. Java dilinde her komut ; işareti ile bittiği için, bu karakterler arasında düşen her şeyi bir komut olarak kabul edebilmesi normâl olacaktır.

Ve bu tek düzenli ifade, değişikliği yaptı bitirdi bile. İşlenmiş sonuç $_ içinde bulunuyor. Perl sessiz değisken olan $_ 'nın özelliklerinden önceki yazıda da bahsetmiştik. Hiçbir değişken tanımlanmadığında o anki işlemi Perl otomatik olarak $_ üzerinde yapıyor.

Geriye bu işlenmiş değişkeni dosyaya yazmaktan başka birşey kalmıyor.

# yaz
print CIKTI;

# dosyaları kapat
close GIRDI;
close CIKTI;

Sunday, October 29, 2006

Otomatik System.out üretmek

Java programlarınızda hata ararken, bazen birkaç değişkeni ekrana basıp uygulamada neler olduğunu anlamamız gerekebiliyor. Bunun için, geçici bir şekilde olmak üzere kodumuzun içine System.out.println ibareleri koyabiliriz.

Not: Kalıcı olarak bilmemiz gereken ve gösterilecek değişkenler/mesajlar için, günlük (log) bazlı bir yaklaşımı kullanmamız daha yerinde olur. Mesela Apache Log4J projesi, bu şekilde bir yaklaşımdır. Kalıcı günlük mesajlarını Log4J kullanarak dosyaya, hâtta başka bir bilgisayarda çalışan Unix syslog programına bile aktarabilirsiniz.

Bu yazımızda sadece, geçici türden mesajları Emacs içinden basit bir tuş hareketi ile üretmeyi göstereceğiz.

Sürekli tekrar ettiğiniz başka kod parçaları var ise, Emacs'in tempo adlı paketini kullanarak onları da basit tuş kısa yolu ile tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki kod, Control C ve Control w tuşlarına basarak

System.out.println("degisken" + degisken);

şeklinde bir ibare üretmeyi gösteriyor. Ayrıca, Control C ve Control e tuşları ile değişkensiz tek mesaj üretmek mümkün.

Ekte gösterilen LISP kodunu .emacs (ya da _emacs) dosyanız içine koyabilirsiniz.

;; ...
;; ...
;; kod uretimi icin gerekli olan paketi hazir et
(setq tempo-interactive t)

;; degisken girince, System.out.println("degisken" + degisken)
;; uretir
(tempo-define-template
"degisken-goster" ;; sablon ismi
'("System.out.println(\""
(p "Gosterilecek degiskeni girin: " degisken) ;; kullaniciya degisken sor
"=\" + "
(s degisken)
");"
)
"d" ;; kisaltma
"Otomatik hata mesaji ve degiskeni uretir") ;; sablon belgesi

(tempo-define-template
"goster" ;; sablon ismi
'("System.out.println(\""
(p "Gosterilecek mesaji girin: ") ;; kullaniciya mesaj sor
"\");")
"d" ;; kisaltma
"Otomatik hata mesaji uretir") ;; sablon belgesi

(global-set-key "\C-c\C-w" degisken-goster)

;; otomatik system.out uret
(global-set-key "\C-c\C-e" goster)

Friday, October 27, 2006

JDE, Java ve Emacs

Emacs içinde yer alan C dili için bir kip mevcuttur. Java programlarınızı yazarken bu kipi, ya da şimdi tanıtacağımız JDE kipini kullanabilirsiniz. Java için özel olarak yazıldığı için JDE kipini şiddetle tavsiye ediyoruz.

JDE Nasıl Kurulur

Eğer Unix üzerinde çalışıyor ve XEmacs kullanıyorsanız, JDE kurumu Emacs paketinin içinde olabilir. NTEmacs için JDE nasıl kurulur burada göstereceğiz. Gösterdiğimiz teknikleri Unix için değiştirilerek uygulanabilir.

JDE için ayrıca, öteki bazı LISP paketleri (programları) gerekli. Bu dosyalar şunlar:


* eieio
* speedbar
* semantic
* elib
* ecb
* JDE

Bu dosyaları indirip, ters-zip yapıp açarak, EMACS_DIZINI/site-lisp/ altına bırakın. Bu kodları sitemizinden de indirebilirsiniz. Benim lisp/ dosyam şöyle gözüküyor (sadece lisp paket isimleri gösterilmiştir).

$ ls -al  | grep 'dr'
..
drwxrwxrwx+ 22 Administ None 147456 Mar 26 22:12 .
drwxrwxrwx+ 8 Administ None 4096 Oct 19 13:47 ..
drwxrwxrwx+ 2 Administ None 4096 Mar 26 22:06 eieio-0.17
drwxrwxrwx+ 2 Administ None 4096 Mar 26 22:10 elib-1.0
drwxrwxrwx+ 2 Administ None 16384 Oct 19 13:46 international
drwxrwxrwx+ 5 Administ None 0 Mar 26 22:13 jde-2.3.2
drwxrwxrwx+ 3 Administ None 12288 Mar 26 22:06 semantic-1.4.3
drwxrwxrwx+ 2 Administ None 8192 Mar 26 22:06 speedbar-0.14beta4
drwxrwxrwx+ 2 Administ None 8192 Mar 26 22:06 ecb-2.27
...

Artık ekteki paketteki gibi bir _emacs.el kullanarak, JDE kullanmaya başlayabilirsiniz. Emacs'e her .java açıldığında JDE modunun yüklenmesini söyleyebilirsiniz, bu auto-mode-alist LISP değişkeni üzerinden olmaktadır.

.el ve .elc Nedir?

ELC dosyaları, EL dosyalarının derlenmiş halidir. Derlenmiş kodlar her dilde daha hızlıdır, LISP'te de durum böyledir. Bu yüzden _emacs.el dosyamızı derlenmiş olarak tutuyoruz. Değişen _emacs.el'i derleme sistemimiz şöyle: _emacs.el dosyasında, byte-me adlı bir LISP işlevi göreceksiniz. byte-me() işlevi derlemeyi gerçekleştiren bir fonksiyon, \C-c\C-b tuşlarına bağlıdır. Emacs'in esas baktığı _emacs dosyası da, hiçbirşey yapmadan direk _emacs.elc'yi yükleyerek yeni tanımları almaktadır.

Renkler

Java kodunu aşağıdaki renkler ile kullanıyoruz.

(set-face-background 'modeline "darkred")
(set-face-foreground 'modeline "white")
(set-background-color "black")
(set-foreground-color "white")
(set-cursor-color "turquoise")

(custom-set-faces
'(comint-highlight-prompt ((((background dark)) (:foreground "White"))))
'(font-lock-builtin-face ((t (:foreground "turquoise"))))
'(font-lock-builtin-name-face ((((class color) (background light)) (:foreground "turquoise"))))
'(font-lock-comment-face ((t (:foreground "green3"))))
'(font-lock-constant-face ((t (:foreground "White"))))
'(font-lock-function-name-face ((((class color) (background dark)) (:foreground "light goldenrod"))))
'(font-lock-keyword-face ((t (:foreground "turquoise"))))
'(font-lock-string-face ((t (:foreground "White"))))
'(font-lock-type-face ((t (:foreground "White"))))
'(font-lock-variable-name-face ((t (:foreground "White"))))
'(html-tag-face ((t (:foreground "turquoise"))))
'(jde-java-font-lock-builtin-face ((((class color) (background light)) (:foreground "turquoise"))))
'(jde-java-font-lock-builtin-name-face ((((class color) (background light)) (:foreground "turquoise"))))
'(jde-java-font-lock-comment-face ((t (:foreground "green3"))))
'(jde-java-font-lock-constant-face ((t (:foreground "White"))))
'(jde-java-font-lock-keyword-face ((((class color) (background light)) (:foreground "turquoise"))))
'(jde-java-font-lock-modifier-face ((t (:foreground "turquoise"))))
'(jde-java-font-lock-number-face ((((class color) (background light)) (:foreground "White"))))
'(jde-java-font-lock-operator-face ((((class color)) (:foreground "White"))))
'(jde-java-font-lock-package-face ((((class color) (background dark)) (:foreground "White"))))
'(jde-java-font-lock-string-face ((t (:foreground "White"))))
'(jde-java-font-lock-type-face ((((class color) (background light)) (:foreground "White"))))
'(jde-java-font-lock-variable-name-face ((((class color) (background light)) (:foreground "White")))))


Dinamik Metot İsmi Tamamlamak, Kodu Gezmek

Modern editör programlarının en sevilen yönlerinden beri, değişken ismini yazdıktan sonra . tuşuna basınca muhtemel metot isimlerinin liste olarak gelmesidir. Diğer özellikler, bir metot isminin üzerinde dururken bir tuş hareketi ile o metodun yazıldığı/gerçekleştirildiğia yere gidilmesidir. Ve en son olarak, bir metodu çağıran diğer tüm metotların bir listesinin çıkartılması istenen özelliklerden biridir.

Bütün bu özellikler, JDE içinde mevcuttur. Kod gezme özelliklerini eklemek için, _emacs.el dosyanıza şunları eklemek gerekir (biz örnek olarak site kaynak dizinlerini kullandık)

(custom-set-variables
;; ...
;; ...
'(jde-complete-function (quote jde-complete-menu))
'(jde-global-classpath (quote ("c:/proje/classes")))
'(jde-sourcepath (quote ("c:/proje/src" "c:/proje2/src")))
'(jde-built-class-path (quote ("c:/proje/classes" "c:/proje2/classes")))
'(jde-xref-store-prefixes '("org" "com" "sk"))
'(jde-xref-db-base-directory "c:/temp")
)

jde-sourcepath, kaynak dosyalarınızın olduğu en üst dizindir, jde-global-classpath ve jde-built-class-path derlenmiş .class dosyalarınızın olduğu en üst dizindir. Derlenmiş dosyalar Emacs'in BeanShell paketi tarafından, metot ismi tanımlamak için kullanılmaktadır, bu yüzden java.exe programının PATH içinde olmasına dikkat edin. Çağıran fonksiyonların listesi özelliği için jde-xref komutları kullanılıyor, bu işlevler kaynak dosyaların üzerinden oluşturulacak bir indekse ihtiyaç duymaktadır; jde-xref-db-base-directory tanımı, kodunuz JDE tarafindan indeks dosyalarının tutulduğu yerdir, ve üstteki tanımlar yapıldıktan sonra, M-x jde-xref-make-xref-db komutunu işletirseniz, tüm kodunuz indekslenecek ve gezilmeye hazır olacaktır. Hangi paketlerin indeksleneceğini jde-xref-store-prefixes üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Metot tanımına gitmek için jde-open-class-at-point kullanılır, bu komut \C-c\C-v\C-y üzerindedir.

Metot ismi tamamlamak için jde-complete (\C-c\C-v\C-.) (en son tuş nokta tuşudur).


Herhangi bir class'ın ismini paketiyle beraber import etmek için (import komutu üretilerek gerekli yere konur) jde-import-find-and-import fonksiyonu kullanılır. (\C-c\C-v\C-z tuşları).

Çağıran metotların listesi için de jde-xref-display-call-tree (istediğiniz tuşa bağlayabilirsiniz).


JDE Usages

JDE'nin paketinden çıkan kodlar ile, XYZ metodunu kimin çağırdığını bulabilirsiniz. Fakat JDE, paketten çıktığı hâliyle, bundan fazlasını sağlamıyor. Meselâ X class'ından "kalıtım (extend) yapan" tüm alt class'ların (subclass) listelenmesi, bir metodu "gerçekleştiren" alt class'taki "metodların listesi" gibi kullanım (usage) raporları verilemiyor. Bu tür raporlar için eklenti olarak ayrı bir JDE paketi (plug-in) mevcut, ismi jde-usages.

Jde-usages kurmak için, önce sitesindeki bağlantıyı takip ederek zip dosyasını indirin. Bu dosyayı, olduğu gibi EMACS_DIZINI/site_lisp/jde-xxx/plugins altına atın. Sonra Emacs ESC tuşuna basarak, M-jde-pi-install-plugins elisp komutunu işletin. Emacs'i kapatıp açın ve jde-usages'ın kurulmuş olduğunu göreceksiniz. Artık,


* Herhangi bir class içinde iken, o class'ın kalıtımcıları için: jde-usages-display-subs-and-implementers
* Bir metotu gerçekleştiren alt class'lardaki metotlar için: jde-usages-display-subs-implementing-method
* JDE'nin önceden de yaptığı çağırım zinciri (call chain) yâni "beni kim çağırıyor" özelliği: jde-usages-display-call-tree.

Bu son komutun çıktısı pür JDE çıktısı ile tıpatıp aynı, jde-usages programcıları bu özelliği bir daha kodlamak ihtiyacını hissettiler herhalde.

Bu kadar; Jde-usages kuruluşu için başka hiçbir ek tanıma ihtiyacınız yok. Jde-usages, JDE altyapısı üzerine eklemlendiği için, kendisine ihtiyacı olan classpath, sourcepath gibi tüm tanımları da daha önce JDE için yapmış olduğumuz değişkenlerden almaktadır.

Altta bir altsınıf bulma komutunun örneğini görüyorsunuz.
İskelet Java Kodları Üretmek

Yeni bir class yaratırken, istenen bir özellik bazı iskelet kodların dosya içine konmasıdır. Bunu yapmak için _emacs.el içinde jde-mode için bir çengel (hook) yaratmak gerekir. Çengel fonksiyonları, o moda her girildiğinde çağrılan kodlardır.

(defun benim-jde-mode-hook ()
...
(if (and
(string-match "\\.java$" filename)
(not (file-exists-p buffer-file-name)))
(jde-gen-class-buffer filename)
)
)
...
(add-hook 'jde-mode-hook 'benim-jde-mode-hook)

Yukarıdaki kod parçası, önce Emacs buffer isminin .java ile bitip bitmediğini anlar. Eğer öyle ise "VE" dosya daha hard diskte değil ise (çünkü jde mod'una "mevcut" bir dosya ziyaret edilirken de girilebilir, bu farkı algılamak zorundayız. İskelet kodu sadece yeni dosyalar için üretmeliyiz), jde-gen-class-buffer metotunu çağırarak iskete kodunu üretmeye başlarız. İskelet kodun temeli, jde-gen-class-buffer-template değişkeni ile tanımlanan kodlardan oluşmaktadır.

ECB

Java IDE'lerinden istenen diğer bir özellik te, ziyaret edilen bir Java nesnesinin metot, değişken ve kalıtım listesini editörün sol tarafında görmektir. Oldukça grafik olan bu özellik için ECB paketini kullanabilirsiniz. _Emacs dosyanıza aşağıdaki tanımlarını koyabilirsiniz.

(require 'ecb)

(custom-set-variables
...
'(ecb-options-version "2.27")
..
)

ECB'yi başlatmak için, menüden Tools | Start Code Browser (ECB) seçeneğini seçebilirsiniz.


Kendi Menümüzü Kendimiz Yaratmak İçin

Emacs, üst tarafta gördüğünüz menü seçeneklerini _emacs içinden değiştirmenizi sağlamaktadır. Yeni bir menü başlığı altında kendi seçeneklerinizi yaratmak için, easy-menu-define elisp fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Aşağıda bunu bir örneğini görebilirsiniz.

(easy-menu-define
benim-mode-menu
global-map
"BenimMenu"
(list
"BenimMenu"
"--"
["Derle" 'compile]
"--"
["Kod Siraya Diz" indent-region]
["Comment Out" comment-region]
["Uncomment Out" uncomment-region]
))
(easy-menu-add benim-mode-menu)

Thursday, October 26, 2006

EM Algoritması

EM hakkinda daha fazla detay icin Istatistik notlari.


Sunday, October 1, 2006

Kurumsal Java Hatalar (1. Basım)

148 Alttan ikinci paragrafta "Throable" kelimesi Throwable
398 Enscript kurulumu Enscript kurmak için verilen adres artık geçerli değil. Bu sebeple enscript kurulum kodlarını Kurumsal Java tools dizini altına ekledik. Kurumsal Java ana sayfasından bu programı edinebilirsiniz. Kurmak için yapılması gereken, sadece zip dosyasının açılıp, c:/ seviyesine kopyalanmasıdır. Bundan sonra c:/enscript PATH'e eklenmelidir.
192 OsCache Bölgeleri OsCache'de artık bölge ismi tanımlamak mümkün. Kitapta gösterilen
cache.capacity=100000
cache.timeout=-1
yerine
cache.Simple.capacity=10000
cache.Simple.timeout=-1
kullanılırsa, Simple adlı bir bölge kullanılmış olacaktır.
190 Önbellek ve POJO'lar Bir Java class'ını herhangi bir önbellekte (OsCache, EhCache) tutabilmek için, o class'ın equals() çağrısı tanımlanmış olmalıdır. Java equals(), iki Java nesnesini karşılaştırmak için kullanılır. Tipik bir equals fonksiyonu aşağıda gösteriliyor.
public class Test   {

private int id;

private String name;

public int getId() {
return id;
}

public void setId( int newId) {
this.id = newId;
}

public String getName() {
return name;
}

public void setName(String newName) {
this.name = newName;
}

public final boolean equals(final Object obj) {
if (obj == this)
return true;

if (obj == null || getClass() != obj.getClass())
return false;

Test o = (Test) obj;

return (id == o.id)
&& (name == null ? o.name == null : name.equals(o.name));
}
}
204 JBoss Kümesindeki Birimler Birbirini Görmüyor (Linux) JBoss kümesi oluşturmak için IP'lerini DHCP ile almış makinalarda bir ek ayar daha gerekebiliyor. Ayrı makinalarda tek kümeye dahil olmak üzere başlatılmış JBoss'lar birbirini görmezse, sorun Linux'taki birimin 127.0.0.1 IP adresini kullanıyor olması olabilir. Bunun için Linux makinasındaki JBoss'unuzun bin dizini altındaki run.conf dosyasında JAVA_OPTS için -Dbind.address=192.168.x.x (192.168.x.x yerine kendi makinanızın IP adresini koyun) değerini set etmeniz gerekecektir.
204 Küme Client Programı Tek Birime Bağlanıyor Suse Linux'ta ortaya çıkabilecek bir durum, /etc/hosts içinde default olarak 127.0.0.2 adresinin linux ismine bağlanmış olması durumunda çıkmaktadır. Çözüm olarak 127.0.0.2 yerine makinanın gerçek adresi kullanılırsa sorun çözülecektir.

Kurumsal JavaeKitap Indir

(Kaynak kodlar silindi, bu kitabin teknolojisi oldukca eskidi)